ביץ׳ קלאב | תל-אביב | התפריט שלנו | אירועים פרטיים ואירועים עסקיים

תפריט

SEEYAM WINES

STARTERS

FISH / SEA FOOD & MEAT